Zoals bij elke huurgelegenheid, heeft Autoverhuur Plus ook huurvoorwaarden. Zo kunt u direct zien waar u aan toe bent en zullen er geen onverwachte verrassingen plaatsvinden. De huurvoorwaarden zijn hieronder te lezen.

Huurvoorwaarden Autoverhuur Plus

Bestuurder
Minimale leeftijd 21 jaar. Minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.

Extra bestuurders
Bij Autoverhuur Plus kunnen meerdere bestuurders rijden in onze huurauto. Hiervoor rekenen wij geen extra kosten. Voorwaarde is wel dat de bestuurders zich vooraf legitimeren en worden vermeld op de huurovereenkomst. Zonder deze vermelding is de huurauto niet verzekerd.

Legitimatie
Vóór de verhuur geldt dat er gelegitimeerd moet worden met een geldig rijbewijs én een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Dit geldt ook voor extra bestuurders. Autoverhuur Plus behoudt altijd het recht om in voorkomende gevallen zonder opgaaf van argumentatie een auto niet te verhuren.

Borg
Bij het afhalen van de auto dient de huurder borg te betalen. De hoogte van het borgbedrag wordt berekend door de verwachte huursom vermeerderd met € 250. De borg kan uitsluitend contant betaald worden, u kunt niet pinnen bij ons.
Voorbeeld: U huurt zaterdag de wagen, dan betaald u vooraf € 250 + € 90 = € 340 euro borg contant.

De borg wordt na het inleveren van de wagen direct contant terug gegeven, mits er aan de huurvoorwaarden is voldaan en er geen schade is.

Verzekering
Onze wagens zijn WA verzekerd en eventuele bijrijders zijn meeverzekerd.
Het eigen risico bedraagt € 1000 per schadegeval. Het eigen risico is niet te verlagen. Bovenhoofdse schade (schade boven 1.90 M) is altijd voor rekening van de huurder met een maximum van € 2500. Huurder is aansprakelijk voor elke schade voor de verhuurder  en is per schadegeval aansprakelijk t/m het geldende eigen risico bedrag. Wanneer een huurder zich bij schade niet heeft gehouden aan de huurvoorwaarden van Autoverhuur Plus is de huurder voor het volledige schadebedrag verantwoordelijk. In geval van schade dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Per schadegeval rekenen wij 25,00 euro administratiekosten.
Voor koeriers -en transportbedrijven geldt een verhoogd eigen risico van 2000 euro en voor bovenhoofdse schade 3500 euro.

Pech
Wanneer de huurder tijdens de huur problemen of pech heeft met de wagen dient deze eerst de verhuurder te bellen. Verhuurder zal vervolgens aangeven en/of akkoord geven of de ANWB gebeld moet worden. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van pech met de wagen voor de huurder tijdens de huur. Kosten ontstaan met pech door één of meerdere banden zijn altijd voor de huurder.

Aantal vrije kilometers
Het aantal vrije kilometers is afhankelijk van de huurperiode, welke vooraf is bepaald. Deze staan vermeld op de huurovereenkomst.
Zie eventueel Tarieven.

Auto inleveren
De verhuurde auto wordt bij aanvang van de huurperiode met een volle tank brandstof afgeleverd. De auto dient met een volle tank brandstof na de huurperiode ingeleverd te worden. De auto dient tot de rand vol getankt te worden bij een tankstation binnen een straal van 3 km van de vestigingsplaats van Autoverhuur Plus.

Mocht u geen gelegenheid hiervoor hebben, dan zullen wij de auto af tanken voor u. We rekenen hiervoor € 25,- bovenop de rekening van de getankte brandstof. Daarbij dient de auto schoon ingeleverd te worden. Wanneer de auto niet schoon ingeleverd worden, dan brengen wij € 25,- schoonmaakkosten in rekening. Als blijkt dat iets niet meer valt schoon te maken wordt dit als schade gerekend. Wanneer de auto ingeleverd wordt na het afgesproken tijdstip wordt € 25 euro per elk extra uur in rekening gebracht. Er wordt altijd in volledige uren gerekend.

Boetes
Boetes zijn altijd voor rekening van de huurderBoetes worden doorberekend aan de huurder en vermeerderd met € 25,00 administratiekosten.

Bedrijven
Voor zover de huurder handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de verhuurder in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan € 40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Huurovereenkomst
Voorafgaand aan de huur wordt een huurovereenkomst opgesteld. Ondertekenen van deze huurovereenkomst betekent dat u de huurvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.